Penningmeester
(gemiddeld 3-4 uur per week)

 

 

Taken

 • Ontwikkelen van financieel beleid van de stichting
 • Maken van de jaarlijkse begroting
 • Opstellen van het financieel gedeelte van het jaarverslag (balans, winst en verliesrekening)
 • Zorg dragen voor een correcte uitvoering van de financiële administratie (die gedelegeerd is aan een administrateur)
 • Voeren van de loonadministratie c.q. leveren van informatie aan een extern bureau

 

Verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen en vaststellen van het financieel beleid
 • Algemeen en bedrijfseconomisch beheer van de Wereldwinkel
 • Bijdragen aan visie- en beleidsontwikkeling en besluitvorming over alle bestuursaangelegenheden

 

Bevoegdheden

 • Representeren van de Wereldwinkel Gouda
 • Gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen en adviseren over alle bestuursaangelegenheden

 

Functie-eisen

 • Gemotiveerd zijn om de doelstelling, visie en missie van de Wereldwinkel uit te dragen
 • Financieel-economische achtergrond
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met ICT
 • Goed boekhoudkundig inzicht
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Hebben van verantwoordelijkheidsgevoel
 • Goed kunnen samenwerken
 • In staat zijn om zelfstandig te functioneren

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruud Lambregts, voorzitter bestuur, telefoon 0182-599301.

Jouw bondige sollicitatiebrief met cv kun je opsturen naar